Chứng nhận KS (Korea industrial Standard mark)

Chứng nhận KS (Korea industrial Standard mark)
Chứng nhận KS (Korea industrial Standard mark)

Năm 1996, chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc cho các sản phẩm công nghiệp trong nước để phát triển công nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng. Là một phần của bản sửa đổi của Đạo luật năm 2008, các dịch vụ và thực phẩm chế biến cho nông nghiệp và hải sản đã được bổ sung thêm.

Trong ngành công nghiệp chiếu sáng nói riêng đầy là điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp có thể bán phân phối rộng rãi tại thị trường nội địa Hàn Quốc.

Phản hồi của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *