Chứng nhận SASO (Saudi Arabian Standards Organization)

Chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu và lưu hành tại các tiểu vương quốc Ả Rập Xê Út.

Chứng nhận SASO (Saudi Arabian Standards Organization)
Chứng nhận SASO (Saudi Arabian Standards Organization)

Tổ chức Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Saudi (SASO) được thành lập theo Nghị định số M / 10 ngày 03/03/1392 H là cơ quan tư pháp và ngân sách độc lập. Một ban giám đốc, đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư của ông và bao gồm các đại diện của các lĩnh vực chính liên quan đến tiêu chuẩn hóa trong Vương quốc Anh, vạch ra chính sách chung của SASO

Phản hồi của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *